GRAND YOHO 1期 9座 中層 B室

中原集團

朗日路9號

分享
已租
成交日期:2020-07-01

GRAND YOHO

1期 9座 中層 B室

朗日路9號

成交日期:2020-07-01

出租價
$ 18,000
中原集團

實用 592

$30/呎

樓齡

5 年

屋苑
GRAND YOHO

成交日期:2020-07-01

同屋苑 同期數 同區
買賣
租賃
日期 地址 平面圖 成交價 ($) 面積(實 ) 呎價(實 ) 資料來源
2022-06-29
GRAND YOHO 2期 8座 21樓 G室
售 942.8萬
546呎
$17,267/呎
土地註冊處
2022-06-23
GRAND YOHO 1期 2座 20樓 H室
售 898萬
515呎
$17,437/呎
土地註冊處
2022-06-22
GRAND YOHO 1期 2座 22樓 A室
售 900萬
511呎
$17,613/呎
土地註冊處
2022-06-21
GRAND YOHO 2期 5座 45樓 G室
售 998萬
539呎
$18,516/呎
土地註冊處
2022-06-17
GRAND YOHO 1期 1座 低層 D室
售 828萬
501呎
$16,527/呎
中原集團
全幢成交記錄

相關放盤

同屋苑推介 同區推介

聯絡我們

我的關注

按揭計算 按揭計算機