YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 5座 低层 B室

中原集团

元龙街9号

分享
已租
成交日期:2019-04-15

YOHO TOWN

2期 YOHO MIDTOWN 5座 低层 B室

元龙街9号

成交日期:2019-04-15

出租价
$ 15,400
中原集团

实用 475

$32/呎

建筑 638

$24/呎

楼龄

12 年

屋苑
YOHO TOWN

成交日期:2019-04-15

同屋苑 同期数 同区
买卖
租赁
日期 地址 平面图 成交价 ($) 面积(实 |建) 呎价(实 |建) 资料来源
2022-06-28
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 5座 10楼 F室
售 600万
614呎 | 803呎
$9,762/呎 | $7,472/呎
土地注册处
2022-06-27
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 3座 21楼 H室
售 814.8万
443呎 | 573呎
$18,393/呎 | $14,220/呎
土地注册处
2022-06-27
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 8座 21楼 A室
售 866.89万
473呎 | 612呎
$18,327/呎 | $14,165/呎
土地注册处
2022-06-27
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 8座 36楼 E室
售 1,488万
948呎 | 1,235呎
$15,696/呎 | $12,049/呎
土地注册处
2022-06-24
YOHO TOWN 2期 YOHO MIDTOWN 9座 27楼 E室
售 910万
538呎 | 692呎
$16,914/呎 | $13,150/呎
土地注册处
全幢成交记录

相关放盘

同屋苑推介 同区推介

联络我们

我的关注

按揭计算 按揭计算机