Skip to content
banner

荃灣區

荃灣區包括荃灣市中心、大窩口、綠楊,共有40間幼稚園,當中33間為非牟利幼稚園。

地區 學校名稱 種類 學劵 時間
荃灣區 綠楊幼稚園 種類 私立獨立 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 心怡天地幼稚園(麗城) 種類 私立獨立 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 香港靈糧堂荃灣幼稚園 種類 非牟利 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 心怡天地幼稚園 種類 私立獨立 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 栢基海韻幼稚園 種類 非牟利 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 荃灣浸信會幼稚園 種類 非牟利 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 救世軍吳國偉紀念幼稚園 種類 非牟利 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 迦南幼稚園(荃灣) 種類 非牟利 學劵 時間 AM,PM
荃灣區 基督教安得兒幼稚園 種類 非牟利 學劵 時間 AM,PM,WD
荃灣區 海濱方方樂趣幼稚園 種類 私立獨立 學劵 時間 AM,WD
荃灣區 聖安多尼中英文幼稚園(麗城花園) 種類 非牟利 學劵 時間 AM,WD
荃灣區 神召會麥嘉倫紀念幼稚園 種類 非牟利 學劵 時間 AM,WD
荃灣區 世德幼稚園(梨木樹) 種類 非牟利 學劵 時間 AM,WD
荃灣區 救世軍荃灣幼兒學校 種類 非牟利 學劵 時間 WD
荃灣區 611生命樹幼稚園 種類 非牟利 學劵 時間 AM,PM

荃灣區搵樓攻略

擇居幼稚園附近 方便照顧幼童

於荃灣區搵樓,以方便幼兒上幼稚園考量,可留意幼稚園附近的物業。迦南幼稚園(荃灣)及救世軍荃灣幼兒學校均位於荃灣西,搵樓可留意海之戀荃灣廣場祈德尊新邨。香港靈糧堂荃灣幼稚園位於海濱花園範圍,搵樓可留意海濱花園環宇海灣。同樣位於屋苑範圍內的有綠楊幼稚園,搵樓首要考慮綠楊新邨,其附近還有愉景園、荃豐中心華都中心豪輝花園荃昌中心等。這幾個屋苑同樣就近荃灣浸信會幼稚園,是方便的選擇,但單位呎碼較細。 亦可考慮名逸居

另外,愉景新城亦是荃灣區搵樓好選擇,愉景新城商場為荃灣區地標式親子商場。麗城花園提供海景單位,且附近有受歡迎的小學,升小學時更為方便。

置業荃灣區 - 交通優勢

荃灣是進出新界西北的必經之地,陸路交通四通八達。主要幹道有屯門公路、青馬大橋、汀九橋等,而城門隧道和大欖隧道也連接荃灣和九龍。另外,港鐵荃灣綫在區內設有荃灣站與大窩口站,接通港九。港鐵西鐵綫設荃灣西站,可轉駁東涌綫及機鐵綫達東涌、青衣及機場;經屯馬綫接通新界西北及新界東部。
 
然而,仍有不少小區未被鐵路服務覆蓋,但却有一系列的小巴及巴士線路行駛,方便居民出任。

置業荃灣區 – 社區配套齊 綠化區足


荃灣區內的大型社區設施包括荃灣公園、荃灣體育館、城門谷公園、荃灣圖書館及挪亞方舟主題公園等。其中佔地約8公頃、坐落荃灣區市中心地帶的荃灣公園,以「海洋」為設計主題,設有門球場、網球場、緩跑徑及露天劇場,及兒童遊樂場等設施。而佔地10.73公頃城門谷公園的主要設施包括網球場、兒童遊樂場、7人硬地足球場兼手球場、籃球場兼排球場,並建有依地勢分作4層而總面積達3,500平方米的人工水景。 至於挪亞方舟主題公園,則以1比1體積建成的挪亞方舟主題公園結合玩樂、遊學和環保於一體。設多元化的展覽、與動物互動、翠綠園林及寓教於樂的遊樂設施等。

荃灣區亦有著名建築包括三棟屋博物館、圓玄學院、西方寺等,保留了地區文化特色。區內也有不少市民喜愛的遊樂場所,如大帽山郊野公園、城門水塘及沿青山公路的泳灘等。

荃灣區位置

荃灣區精選推介

免責條款:中原地產代理有限公司並無採取任何步驟核實影片及/或文章所載的內容,故並不擔保有關內容的完整性及準確性。中原不會承擔任何人因依賴內容所導致的損失的任何法律責任。所有資料均以香港特區政府教育局最後公佈為准。